IV  TALLINNА
RAHVUSVAHELINE
BALLETI
SUVEKURSUS
13.07-03.08.2020 a.
|Rules for BALLET DANCER

KONKURSI KATEGOORIA “BALLETITANTSIJA” TINGIMUSEDTäidetud 16.10.2017
Tähtaega on pikendatud! Ootame osalemisavaldusi kuni 20. veebruarini 2018. a (Täidetud 14.01.2018)

1. Konkursil osalemine

Konkursil võivad osaleda kõigi riikide kodanikud tingimusel, et nad vastavad käesoleva konkursi tingimuste nõuetele. Konkursil osalejad jaotatakse nelja vanusekategooriasse (-rühma).

1. Rühm A: osalejad vanuses 11–14 aastat, s.o sündinud alates 21. märtsist 2003, kaasa arvatud, kuni 20. märtsini 2007, kaasa arvatud.


2. Rühm B: osalejad vanuses 15–17 aastat, s.o sündinud alates 21. märtsist 2000, kaasa arvatud, kuni 20. märtsini 2003, kaasa arvatud. Erandina võib korraldustoimkond lubada selles vanuserühmas osaleda ka nooremasse vanuserühma kuuluval kandidaadil, kui tema füüsilised näitajad selleks sobivad.


3. Rühm C: osalejad vanuses 18–21 aastat, s.o sündinud alates 21. märtsist 1996 kuni 20. märtsini 2000, kaasa arvatud. Erandina võib korraldustoimkond lubada selles vanuserühmas osaleda ka nooremasse vanuserühma kuuluval kandidaadil, kui tema füüsilised näitajad selleks sobivad.


4. Rühm D: osalejad vanuses 22–30 aastat, s.o sündinud alates 21. märtsist 1987, kaasa arvatud, kuni 20. märtsini 1996, kaasa arvatud.

Juhul kui 1. veebruari 2016. aasta seisuga on mõnes eespool loetletud vanuserühmadest oma osalemissoovist teadaandnute arv alla kuue inimese, on konkursi korraldustoimkonnal õigus ühendada see vanuserühm eelmise või järgmise vanuserühmaga.
Konkursi osalejaid jagatake noormeeste ja neidude gruppideks igas vanuserühmas.

Konkursi voorud:

1. Eelvoor saadetud video põhjal - osalemisavaldusi võetakse vastu kuni 31. jaanuarini 2018. a; 

2. Kolm konkursivooru kategoorias “Balletitantsija” toimuvad 22.-24. märtsil 2018.a;

3. Žürii liikmed vaatlevad konkursantide hindamiseks ka klassikalise ja kaasaegse tantsu tunde 22. ja 23. märtsil 2018.a;

4. Konkursi lõpetamine, galakontsert ja autasustamine toimub 26. märtsil 2018.a


Eelvooru videot ei nõuta tantsijalt, kes on eelneval korral tulnud Tallinna Rahvusvahelise Balletikonkursi finalistiks.

Konkursil on võimalik osaleda esitades variatsiooni või numbrit soolotantsijana või duetis. Duetis esinemise korral hinnatakse kumbagi konkursil osalejat individuaalselt. Seejuures võivad dueti moodustada ka erinevatesse vanuserühmadesse kuuluvad osalejad ning konkursil osaleja võib esineda duetis ka partneriga, kes konkursil ei osale – viimasel juhul hinnatakse ainult konkursil osalejat. Konkursil mitteosalejast partneri vanus ei ole tähtis.

2. Osalemisavaldus 

Konkursil osalemise avaldus tuleb täita veebilehel www.tallinnballet.ee (või lähtudes sellel lehel olevast informatsioonist) ning esitada kuni 31. jaanuarini 2018. Avaldus loetakse konkursi korraldustoimkonna poolt kättesaaduks AINULT pärast kättesaamise kinnituse saatmist avalduse esitaja e-postile. Avaldust ei võeta vastu paberkandjal.

Avalduse juurde tuleb lisada:

• koopia passist (ainult pildi ja isikuandmetega leheküljest)

• koopia ID-kaardist, kui osaleja on pärit Eestist;

• 1 (üks) portreefoto;

• 2 (kaks) värvilist ja hea kvaliteediga lavakostüümis tehtud fotot;

• viide eelvooru videole/ aasta, millal tantsija on tulnud finalistik;

• lühibiograafia inglise ja emakeeles (näide lisatud);

• oma tuleviku loometee visioon ja soovid.


Osalemisavaldust saates nõustub osaleja konkursi tingimustega.

Kõik kandidaadid peavad esitama oma avalduses täielikud, täpsed ja kehtivad kontaktandmed, mille kaudu on võimalik nendega ühendust võtta. Konkursi korraldustoimkond ei võta endale vastutust, kui kandidaadiga ei ole võimalik ühendust saada väärate või ebatäpselt esitatud kontaktandmete tõttu.

Korraldustoimkond teavitab kandidaati tema dokumentide kättesaamisest ning kinnitab kandidaadi osalemise või annab teada keeldumisest teda konkursil osalema lubamast vastava teatega, mis saadetakse avalduses esitatud e-postile. Seejärel esitatakse osalejale regisreerimismaksu arve (vt. p 4 “Osalustasu”).

Korraldustoimkond vaatab saadetud videosalvestise üle ning kinnitab osalemise või kandidaadi mittesobivuse kuu aja jooksul avalduse esitamisest, kuid mitte hiljem kui 15. veebruaril 2018.a.


3. NÕUDED EELVOORU VIDEOLE 

Video formaat: kõrge kvaliteediga videojäädvustus, mis on üles laetud Youtube’i, maksimaalne kestvus 15 min. Video ei tohi olla lõik etendusest.
Video sisu: osaleja tantsu esitus, milleks on klassikaline variatsioon või pas de deux laval või saalis, kostüümis või treeningriietuses.

4. Osalustasu 

Pärast osalemisavalduse laekumist saadab korraldustoimkond osaleja e-postile arve osalustasu tasumiseks. Arve tuleb tasuda 7 kalendripäeva jooksul arve esitamisest. Konkursi osalustasu ei tagasta.

“Balletitantsija” kategooria registreerimistasu koosneb kahest osamaksest:

Esimene osamakse, 50 eurot, tuleb tasuda enne osalemisest eelvoorus (videovoor).

Teise osamakse suurus:
• 50 eurot avalduse esitamisel 30. novembrini 2017. a;

• 75 eurot avalduse esitamisel 31. detsembrini 2017.a;

• 100 eurot avalduse esitamisel 31. jaanuarini 2018.a.
 

Teine osamakse tasutakse juhul, kui kandidaat läbib eelvooru ja pääseb 2. vooru. Sellest teavitab korraldustoimkond avalduses märgitud e-posti aadressile.

Tasumisviis
Regisreerimistasu tuleb tasuda arve alusel pangaülekandega mittetulundusühingu DX ART kontole või Paypal äpi teel. Kõikide ülekandekulude eest tasub osaleja. 
Osalustasu makse andmed sisseriiklikuks makseks Eesti kodanikele: 

Osalustasu makse rekvisiidid
Makse saaja: DX ART MTÜ,
Reg-nr 80283437
Saaja pank: SWEDBANK AS
Panga aadress: Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 6310 310
Faks: +372 6310 410
IBAN: EE21 2200 2210 5629 9055
SWIFT/BIC: HABAEE2X
Selgitus: Osaleja nimi ja arve number

Paypal: info@tallinnballet.ee

5. Registreerumine ja esinemisjärjekorra loosimine 

Esimesse lavavooru lubatud kandidaadid (eelvooru tulemuste järgi) peavad saabuma konkursile nii, et nad jõuaksid registreerimisele ja loosimisele, mis toimub 21. märtsil 2018 kell 10:00 kuni 17:00 Salme Kultuurikeskuse fuajees. Registreerimise ajal peavad osalejad esitama passi või ID-kaardi ja andma üle muusikalise saate salvestised.

Konkursi esinemisjärjekord määratakse kindlaks loosimise teel, mis toimub registreerumise ajal. Kõik konkursil osalejad tõmbavad loosi ja saavad esinemisjärjekorra numbri. Juhul kui võistleja jõuab kohale hiljem, tõmbab tema eest loosi konkursi korraldustoimkonna esindaja või konkursi korraldustoimkonna määratud isik.

Loosimise tulemusena kindlaks määratud esinemisjärjekord kehtib kõigis konkursivoorudes. Kahe- või kolmekaupa esinemise korral arvestatakse kõige väiksema järjekorranumbriga esineja numbrit (nt kui koos esinevad osalejad numbritega 3 ja 8, siis esinevad nad numbri 3 all). Konkursi žürii jätab endale õiguse erandkorras esinemisjärjekorda muuta.

Juhul kui osalejal ei ole võimalust loosimise ajaks kohale saabuda, peab ta sellest vähemalt nädal aega enne korraldustoimkonda ette teavitama ning olema konkursikohas (Salme Kultuurikeskus) kohal hiljemalt 22. märtsil 2018 kell 8.00. Nimetatud ajast hiljem kohalejõudjaid konkursile ei lubata.


6. Konkursi repertuaar 

Esimene voor 

Toimumiskoht: Salme Kultuurikeskus

Esimeses voorus on kohustuslik esitada klassikalist koreograafiat.

A-, B- rühma võistlejad esitavad ühe klassikalise variatsiooni omal valikul.

C-, D-rühma võistlejad peavad esitama kas ühe pas de deux (entrée, adagio, variation, coda) või kaks variatsiooni omal valikul. Pas de deuxkestus ei tohi ületada 12 minutit.

Korraldustoimkond esitab loetelu neist variatsioonidest ja pas de deux’dest, mida on soovituslik (aga mitte kohustuslik) esitada, käesolevas dokumendis p.7 all.

Teine voor 

Toimumiskoht: Salme Kultuurikeskus

Teises voorus esitavad osalejad ühe numbri kaasaegsest koreograafiast.

Numbri kestus ei tohi ületada 5 minutit ning numbris ei tohi osaleda üle 5 tantsija. Samuti peab lavastus olema üles ehitatud klassikalise tantsu põhimõtete täielikule või osalisele eitamisele ja nende asendamisele muude tantsustiilidega (džäss, modern, vabaplastika, rahvuslik lavatants, võistlustants, pantomiim, sport, akrobaatiline liikumine) või klassikalise tantsu elementide kombineerimisele muude tantsustiilidega.

Kolmas voor 

Toimumiskoht: Salme Kultuurikeskus

Kolmandas voorus on kohustuslik esitada klassikalist koreograafiat. A-, B-rühma võistlejad esitavad ühe klassikalise variatsiooni omal valikul.

C-, D-rühma võistlejad esitavad ühe pas de deux (entrée, adagio, variation, coda) või kaks variatsiooni omal valikul. Pas de deux kestus ei tohi ületada 12 minutit.

Kolmandas voorus ei tohi korrata esimese vooru esitust, välja arvatud A-rühma puhul.

Korraldustoimkond esitab loetelu variatsioonidest ja pas de deux’dest, mida on soovituslik (aga mitte kohustuslik) esitada, käesolevas dokumendis p.7 all.

Treeningtunnid 

Toimumiskoht: Salme Kultuurikeskus

Konkursi raames viiakse konkursantidele läbi klassikalise ja kaasaegse tantsu treeningtunnid, milles osalemine on kohustuslik. Žürii hindab konkursante ka treeningtundide põhjal.

Konkursil viiakse läbi meistriklasse, milles on võimalik võistlejatel osaleda.

Konkursil osalejatel on õigus osaleda tasuta treeningtundides, mis toimuvad enne konkursivoorude algust.

7. Variatsioonide nimikiri 

Korraldustoimkond esitab loetelu variatsioonidest ja pas de deux’dest, mida on soovituslik (aga mitte kohustuslik) esitada.

А-rühm

Delibes, Léo/Petipa, Marius. Coppélia: Pas de Deux, Variation.
Delibes, Léo/Mérante, Louis. Sylvia: Pizzicati.
Minkus, Ludwig/Petipa, Marius. Don Quixote: Cupid.
Minkus, Ludwig/Petipa, Marius. La Bayadère: Danse Manu.
Minkus, Ludwig/Petipa, Marius. Paquita: Pas de Trois, Variation.
Pugni, Cesare/Petipa, Marius. The Little Humpbacked Horse: The Pearls.
Pugni, Cesare/Petipa, Marius. The Pharaoh’s Daughter: Ramzé.
Tchaikovsky, Pyotr Ilyich/Petipa, Marius. The Nutcracker: Pas de Trois, Danses des poupées mécaniques, Variation.
Tchaikovsky, Pyotr Ilyich/Petipa, Marius. The Sleeping Beauty: Little Red Riding Hood and
The Gray Wolf, Singing Canary.
Tchaikovsky, Pyotr Ilyich/Petipa,Marius. The Swan Lake: Pas de Trois, Variation.
Tcherepnin, Nikolai Nikolayevich. Le Pavillon d’Armide: Variation.

B-rühm

Adam, Adolph/Petipa,Marius. Le Corsaire: Variation.
Adam, Adolph/Petipa,Marius. Giselle: Interpolation Pas de Deux, Variation.
Asafyev, Boris Vladimirovich/Vainonen, Vasily Ivanovich. Flames of Paris: Variation.
Auber, Daniel-François-Esprit/Gsovsky, Viktor Ivanovich. Grand Pas Classique.
Bayer, Josef/Legat, Nikolai Gustavovich. The Fairy Doll: Pas de Trois, Variation.
Chopin, Frédéric/Fokine, Michel. Les Sylphides.
Delibes, Léo/Petipa, Marius. Coppélia: Pas de Deux, Variation.
Drigo, Riccardo Eugenio/Petipa, Marius. Les Millions d’Arlequin.
Drigo, Riccardo Eugenio/Petipa, Marius. Le Talisman.
Gade, Niels/Bournonville, August. Napoli: Pas de Six, Variation.
Glazunov, Alexander Konstantinovich/Petipa, Marius. Raymonda: Pas de Deux.
Gounod, Charles-François/Lavrovsky, Leonid. Walpurgisnacht: Variation.
Helsted, Edvard/Bournonville, August. Flower Festival in Genzano: Variation.
Hertel, Peter Ludwig/Gorsky, Alexander. La fille mal gardée: Variation.
Løvenskiold, Herman Severin/Bournonville, August. La Sylphide.
Minkus, Ludwig/Petipa, Marius. Don Quixote: Kitri, Friends to Kitri, the Mistress of Dryads.
Minkus, LudwigPetipa, Marius. La Bayadére: Variation.
Minkus, Ludwig/Petipa, Marius. Paquita: Variation.
Pugni, Cesare/Petipa, Marius. La Esmeralda: Variation, Diane and Actéon.
Pugni, Cesare/Petipa, Marius. The Pharaoh’s Daughter: Variation.
Tchaikovsky, Pyotr Ilyich/Petipa, Marius. The Nutcracker: Variation.
Tchaikovsky, Pyotr Ilyich/Petipa, Marius. The Sleeping Beauty: The Fairies, Princess Florine, The White Cat, Bluebird.
Tchaikovsky, Pyotr Ilyich/Petipa, Marius. The Swan Lake: Pas de Trois, Variation.
Tcherepnin, Nikolai Nikolayevich/Fokine, Michel. Le Pavillon d’Armide: Variation.

С- ja D-rühmad

Adam, Adolphe/Petipa, Marius. Giselle: Variation of Giselle, Pas de deux (Act I), Entrée and variation of Myrtha, Grand pas de deux of Giselle and Albert.
Adam, Adolphe/Petipa, Marius. Le Corsaire: Pas de deux of Medora and the Slave, Pas de deux of the Slave Girl and the Merchant.
Armsheimer, Johann/Petipa, Marius. The Cavalry Camp:Pas de deux of Maria and Peter.
Asafyev, Boris/Vainonen Vasily Ivanovich. Flames of Paris: Pas de deux.
Auber, Daniel-François-Esprit/Gsovsky, Viktor Ivanovich. Grand Pas Classique.
Delibes, Léo/Petipa, Marius. Coppélia: Pas de deux of Swanilda and Franz.
Gade, Niels/Bournonville, August. Napoli: Pas de Six, Variation.
Glazunov, Alexander Konstantinovich/Petipa, Marius. Raymonda: Grand pas de deux of Raymonda and de Brienne.
Helsted, Edvard/Bournonville, August. Flower Festival in Genzano: Pas de deux.
Hertel, Peter Ludwig/Gorsky, Alexander. La fille mal gardée: Pas de deux of Lisa and Colin.
Løvenskiold, Herman Severin/Bournonville, August. La Sylphide: Variations from pas de deux.
Minkus, Ludwig/Petipa, Marius. Don Quixote: Grand pas de deux of Kitri and Basil, Variation of Kitri, Variations of the Mistress of Dryads.
Minkus, Ludwig/Petipa, Marius. La Bayadère: Pas de deux of Nikia and Solor, Three variations of the Shades.
Minkus, Ludwig/Petipa, Marius. Paquita: Variations from the pas de troix, Variations from the Grand pas.
Pugni, Cesare/Vaganova, Agrippina Yakovlevna. La Esmeralda: Diane and Actéon pas de deux.
Pugni,Cesare/Petipa, Marius. Le Carnaval de Venise: The Satanella pas de deux.
Tchaikovsky, Pyotr Ilyich/Vainonen, Vasily Ivanovich. The Nutcracker: Pas de deux of Sugar Plum Fairy and the Prince.
Tchaikovsky, Pyotr Ilyich/Petipa, Marius. The Sleeping Beauty: Variation of Lilac Fairy (Act I), Variation of Aurora, Variation of Prince Desiré (Act II), Variation of Lilac Fairy (Act III),
Pas de deux of Florina and the Bluebird (Act III), Pas de deux of Aurora and Desiré.
Tchaikovsky, Pyotr Ilyich/Petipa, Marius. The Swan Lake: Adagio, variation and coda of
Odette and Sigfried, Variation from pas de trois, Pas de deux of Odile and Sigfried.

8. Võistlejate hindamise süsteem 

Žürii liikmed hindavad osalejate artistlikkust, musikaalsust ja klassikalise balleti kooli traditsioonide järgimist.
Žürii hindab võistlejaid salajase hääletuse teel 10 palli süsteemis kahe koma koha täpsusega aritmeetilise keskmise järgi. Eraldi hinnatakse iga vanuserühma mehi (noormehi) ja naisi (neide) ning tehnilist ja kunstilist sooritust. Juhul kui C-,D-rühma võistleja esitab esimeses või kolmandas voorus kaks variatsiooni, saab ta mõlema variatsiooni eest ühe ja sama hinde.

Kõiki võistlejaid, kes läbivad eelvooru (videovooru), lubatakse esimesse konkursi voorus laval.

Lisaks hindab žürii meeskond võistlejaid klassikalise ja kaasaegse tantsu tundides. Selle põhjal otsustatakse võistleja pääsemine kolmandasse vooru ja lõpptulemus.

Teise vooru pääsevad kõik võistlejad, kes on saanud esimese vooru eest vähemalt 5,0 punkti. Erandkorras võib žürii lubada teise vooru ka võistlejaid, kes said esimeses voorus alla 5,0 punkti.

Teisest voorust kolmandasse vooru pääsevad kõik teises voorus osalejad, kes saavad teise vooru eest vähemalt 6,7 punkti möödunud voorude ja kahe tunni kokkuvõttes.

Konkursi võitjad ja laureaadid määratakse kindlaks kõigis kolmes voorus saadud esinemiste ja treeningtunnis osalemise eest punktide summa järgi.

9. Diskvalifitseerimine 

Žüriil on õigus diskvalifitseerida osalejaid avalikul hääletusel 2/3 häälteenamusega mis tahes tingimuste alusel järgmiste hulgast:
• klassikaliste koreograafiatööde esitamine mitteüldtunnustatud versioonides;
• halva kvaliteediga või saatemuusika nõuetele mittevastava saatemuusika- salvestise kasutamine, mis mõjutab numbri üldist kvaliteeti;
• rohkem kui 5 minutit kestva kaasaegse tantsunumbri esitamine.
• muu konkursi tingimustele mittevastavus


10. Konkursi auhinnad 

Konkursi tulemuste alusel määratakse kindlaks konkursi võitja ja laureaadid.
Kõiki finaali pääsenud osalejaid autasustatakse finalistide tunnistustega.
Tulemused tehakse teatavaks Rahvusooper Estonias toimuval galakontserdil 26. märtsil 2018.a. Galokontserdile valitakse parimad konkursi esitused.

Grand Prix Preemia saaja saab tunnistuse, medali ja rahalise auhinna 2000 eurot.

10.1. Rühmades A ja B 

• 1. koht - tunnistus, kuldmedal, mälestusese
• 2. koht - tunnistus, hõbemedal, mälestusese
• 3. koht - tunnistus, pronksmedal, mälestusese


Praktika

Parimate oselejate hulgast valitakse konkursandid, kellel on võimalus lühiajaliseks enesetäiendamiseks
• Tallinna Balletikoolis
• Zürichi Tantsuakadeemias
• Eesti Rahvaballetis
• Moskva Suures Balletiakadeemias

Koolide nimekiri võib täieneda. Värskeim informatsioon on üleval konkursi kodulehel.

Kutse Youth America Grand Prix’lt

A-rühma (11-14 eluaastat) ja B-rühma (15-17 eluaastat) võitjad saavad osalemiskutse Youth America Grand Prix’le, maailma suurimale noorte balletikonkursile. Konkursi finaal toimub 12.-20. aprillini 2018.a New-Yorgis, kuhu jõuavad noored tantsijad (9.-19.a) toimunud eelvoorudest üle maailma. Konkursi finaalis koosneb žürii maailma parimate balletikoolide ja teatrite juhtidest. Konkursil toimuvate meistriklasside põhjal valitakse lootustandvaid tantsijaid stipendiumõppele mainekatesse balletikoolidesse.

10.2. Rühmades C ja D 

• 1. koht - tunnistus, kuldmedal, rahaline preemia 1000 eurot

• 2. koht - tunnistus, hõbemedal, rahaline preemia 700 eurot

• 3. koht - tunnistus, pronksmedal, rahaline preemia 400 eurot


10.3. Suvised Meistriklassid Tallinn International Ballet Masterclasses 2018 

Võitjad saavad võimaluse osaleda tasuta suvel toimuvates meistriklassides Tallinnas (sõidu, majustuse ja toitlustuse maksab osaleja ise).
Tallinn International Ballet Masterclasses 2018 saab osaleda alates 19 eluaastast.

10.4. Auhindade andmine 

Žürii jätab endale õiguse jätta mõni auhinnaline koht võistlejaile omistamata või tunnistada ühe ja sama koha vääriliseks kaks osalejat.

Koha jagamisel jagatakse rahaline preemia võitjate vahel kaheks võrdseks osaks.

Samuti on võimalik žürii eriauhindade väljaandmine.

Teised organisatsioonid ja isikud saavad osalejaid premeerida korraldajatega kokkuleppel.